nyhetsbrev-topp-nov-1

Invitasjon til informasjon-/dialogmøte om Kunst rett vest 2018

Sted: Drammens museum
Dato: torsdag 23.11.2017
Tid: kl 18.00-20.00

Kunst rett vest ønsker å komme i dialog med regionens kunstnere angående forberedelser til Kunst rett vest 2018.

Fellesutstillingen legges til Drammens museum i 2018. Lychepaviljongen er til vår disposisjon. Fordi disse innendørs-arealene ikke er tilstrekkelige til å huse Kunst rett vest, vil vi i tillegg ta i bruk uteområdet. Containere er tenkt leid inn og vi vil også i år oppfordre kunstnerne til å levere uteverk.

Hvordan kan vi invitere til interessante kunstopplevelser? Hvordan kan vi best utnytte arealene?

Drammen kommune har spilt inn et ønsket tema med en foreløpig arbeidstittel «internasjonal». Drammen har vært en internasjonal havneby opp gjennom historien og er nå en flerkulturell by med 28% innbyggere fra annen etnisk bakgrunn enn norsk. Vi ønsker ideer og innspill på hvordan dette temaet kan inspirere, engasjere og hvilke grep vi kan initiere.Program/agenda

18.00 – 18.30 Befaring/omvisning
Befaring i Lychepaviljongen, kombinert med omvisning i Novemberutstillingen.
Novemberutstillingen er en juryert årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere. Utstillingen holdes i Lychepaviljongen.

Alternativt får du anledning til å se den nye faste utstillingen
1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet (eller komme når selve møtet begynner kl 18.30)
18.30 – 19.45 Kunst rett vest 2018
Vi presenterer planer så langt. Innspill ønskes og vi åpner for diskusjon.
De to hovedpunkter vi ønsker belyst er:
  1. Hva kan temaet «internasjonal» romme og hvordan kan begrepet brukes i Kunst rett vest- sammenheng: Internasjonalt samarbeid, involvere det flerkulturelle feltet, «Min container er lastet med» mv.
  2. Lychepaviljonen + verk i containere + utendørsverk: Muligheter og begrensinger, samarbeid versus juryering, produksjonsstøtte mv.
19.45 – 20.00 Befaring på uteområdet
Arrangementet er gratis. Påmelding innen 20.11.
Nøkkeltall for 2017 · Film fra åpningen
Film fra Modum TV som besøker Morten Normann Larsens alternative atelier
Andre presseklipp
facebook
lena.hansson@vestregionen.no