Topptekst

Søk Kunst rett vest nå!

Husk fristen 15. april.

Gode grunner til å delta:

  • Knytt nye kontakter, – møt publikum, kolleger og gallerister
  • Bli sett, aktiv markedsføring og mange presseoppslag med fokus på de deltagende kunstnere
  • Selg kunsten din

Støtt opp under din regions største satsning innen visuell kunst. Gå til søknad (klikk her)

Les noen av deltagernes erfaringer her:

Ny giv

Å ha vært med i Kunst rett vest i flere år nå har bidratt til at jeg har fått merkbart større oppmerksomhet rundt mitt kunstnerskap, både fra lokalpresse og også utenfor Ringeriksregionen. 

Jeg opplever deltagelsen i Kunst rett vest som veldig inspirerende. Det har vært med på å gi en skikkelig giv og «boost» til alle deler av min virksomhet og jeg er nå i gang med flere spennende og interessante prosjekter. Både innen kunstproduksjon, undervisning, foredrag og samarbeid med andre kunstnere.

Fellesnevner mellom disse er formidling og nye produkter med mål om å øke interessen for og bruk av kunst generelt. Eksempler er et lærebokprosjekt, deltagelse i Arts & Business, utstrakt kursvirksomhet med mer.

Børge Brekke, billedkunstner
Ringerike
98 besøk i 2012 · Solgte 5 verk
www.borgebrekke.no

Godt besøk i nye lokaler

I fjor høst flyttet jeg verkstedet mitt fra det etablerte kunsthåndverkstedet Det gule huset på Nesbru til vårt nyåpnede Galleri Kalk midt i sentrum av Slemmestad. Jeg har deltatt på Kunst rett vest i flere år, men aldri før hatt så godt besøk som i fjor. Fantastisk å starte nytt galleri med drahjelp fra markedsføringen til Kunst rett vest. Mange hyggelige og interesserte folk var innom.

Jeg bruker facebook aktivt både i forbindelse med Kunst rett vest og til andre utstillinger og arrangementer vi har.

Helle Tangen, kunsthåndverker
Røyken
253 besøk · Solgte 5 verk
www.helletangen.no

Foto: Benedikte Håkonsen/Lierposten

Besøk fra fellesutstillingen og godt salg

Først vil jeg gjerne rose samarbeidet og innsatsen til kommunens kulturrådgiver. «Galleri Perrongen», lokalene til Lier kunstforening, har de siste to årene vært stilt til vår disposisjon under Kunst rett vest. Jeg har atelier i etasjen over, så for meg har dette vært helt topp.

Til tross for at vi ligger litt usentralt til og at jeg var eneste kunstner fra Lier i fjor, så fikk jeg godt besøk og godt salg. Mye av publikummet kom direkte fra fellesutstillingen etter å ha sett verket mitt der. 

Eva Solheim, billedkunstner
Lier
172 besøk · Solgte 20 verk
www.evasolheim.no

Med vennlig hilsen 

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no