Topptekst

Vi har mottatt 197 søknader til Kunst rett vest 2013.

Alle kunstnere får svar innen 15. mai 2013.

Øvre Eiker kommune og Vestregionen samarbeider om kompetanseutvikling i kulturnæringene.

Derfor inviteres du til samling 6. mai i Vestfossen Kunstlaboratorium. Kart

Mer informasjon her

Kjenner du andre næringsaktører som vil ha interesse av å delta, er hun eller han velkomne til å melde seg på.

Først til mølla! » Påmelding på e-post

Med vennlig hilsen 

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no