1 av 4 er nye deltagere i årets Kunst rett vest.

Hele 27 av årets Kunst rett vest–kunstnere deltar for første gang. Dette er gledelig og bidrar til nytt liv i arrangementet, sier prosjektleder Lena Hansson.

Flere av nykommerne i år er nyutdannede kunstnere. De arbeider ofte utforskende og med utradisjonelle materialer og uttrykksformer. Andre førstegangsdeltagere er godt voksne kunstnere som jobber innenfor mer tradisjonelle teknikker som maleri, og da gjerne olje på lerret. Kunst rett vest viser hele bredden av hva som produseres av samtidskunst i Vestregionen.

Offentliggjøres nå

105 kunstnere er antatt av årets fagjury. Hele 197 søknader er behandlet.
Nå offentliggjøres kunstnerne på Kunst rett vests nettside: Kunstnere 2013

En tendens ved årets fellesutstilling er at det i år er mange tredimensjonale arbeider. Her finner vi skulpturer utført i stein, bronse, stål, gips, tre, glass og papir – for å nevne noe. I år vises også videoverk og lydverk.

Forberedelser til høsten kunstrunde

Både kunsthåndverkere og billedkunstnere fra hele Vestregionen forbereder seg nå til høstens store kunstrunde. Arrangementet er i år flyttet en måned frem og foregår i perioden 12–22. september. Da vil publikum kunne møte kunstnerne på deres hjemmebane, i deres atelierer og verksteder. Her kan man se og oppleve prosessen bak kunsten, før den tar endelig form. Kunstnerne byr på sin innsikt og sine tanker bak verkene. Kaffe, vafler og noe salg av kunst hører også med i denne settingen.

Fellesutstilling i Vestfossen

I tillegg til de over hundre åpne atelierer arrangerer vi en stor fellesutstilling, hvor hver av kunstnerne viser ett verk. Fellesutstillingen er i år på Arena Vestfossen i Øvre Eiker. Her planlegges det folkefest i forbindelse med åpningen den 12. sept. Toget tar deg lett til Vestfossen. Alle er velkomne.

Nytt i år

Kunst rett vest er en publikumssuksess med hele 82.000 besøk de første 6 år. Vi har ikke til hensikt å gjøre store endringer, men mer synlighet og at flere får kjennskap til arrangementet, er vi opptatt av. Vi har anskaffet nytt skilt- og flagg materiell, slik at vi håper det skal bli lett å finne frem til kunstnerne. Forøvrig lager vi en informasjonsavis man kan finne på bibliotek, servicetorg og andre samlingsplasser i de 16 kommunene, som står bak arrangementet.

Facebook og egne nettsider er også viktige kanaler for å få ut det glade budskapet.

Kulturrådet, Øvre Eiker kommune, Akershus- og Buskerud Fylkeskommune støtter arrangementet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no