Kjære alle kunstnere og kulturnæringer i Vestregionen!

Velkommen til gratis seminar og omvisning på Vestfossen i Øvre Eiker den 2. september!

• Fossesholm Herregård kl 12–14: «Ekspertise – innovasjonens paradoks?»
Stig Roar Wigestrand fra Innoco drøfter innovasjon og ekspertise, og hvordan ekspertise påvirker innovasjonsprosessene.

• Vestfossen Kunstlaboratorium kl 14.15, 15.15 og 18.00:
«1986-2013/ En kunstner som samler kunst»
700 verk av 226 kunstnere. Omvisning ved kurator Mari Sundet

Kunst rett vest holder et årlig fagseminar i forkant av arrangementet.

Øvre Eiker kommune er medarrangør og knytter dette til sitt prosjekt «Forbilde 2015».

Mer informasjon og påmelding (innen 27. august)

Andre aktuelle kurs i Vestregionen:

• «Verktøy for næring» – et nyttig kursprogram for kulturnæringene i Øvre Eiker og Vestregionen.
Se: forbilde2015.no eller kompus.no

• Buskerud fylkeskommune inviterer til seminar om publikumsutvikling 7. og 28. oktober
Last ned pdf

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no