Kjære kunstvenner, kolleger og samarbeidspartnere.

En riktig god jul og de beste ønsker for det nye året fra oss.

Vi takker for året som har gått. Økt snittbesøk pr. atelier, stabil omsetting av kunst på rundt 1 million kroner og mange positive tilbakemeldinger fra kunstnerne, publikum og kommunene er registrert. 
Nøkkeltall 2013

Neste Kunst rett vest arrangeres 11.–21. september 2014.
Fellesutstilling blir på vakre Fossekleiva kultursenter og Berger Museum.

Søknadsfrist er 10. april 2014! Skjema legges ut på vår nettside fra 1.mars 2014.

Aktuelt:

Kulturkonferansen 2014 «Alle skal med?»
Union Scene 30.–31. Januar,

Påmelding innen 10.1.2014
Arrangør Buskerud Fylkeskommune

Les mer »

Takk for i år! 

Vennlig hilsen
Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest

lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no