Invitasjon: Velkommen til Fossekleiva Kultursenter!

Tid: Tirsdag den 11.2.2014 kl 14–17.

Sted: Fossekleiva Kultursenter, Bergerveien 2, 3075 Berger (Ca. 30 min med bil fra Drammen)

Kart -»

Program og påmelding innen fredag 7.2.2014 -»

– Befaring, inspirasjon og kunstnertreff.

Det gamle industriområdet Fossekleiva formelig oser av historie og hele området vil være til disposisjon under Kunst rett vest 2014.

Vi ønsker derfor i år å utvide Kunst rett  til også å omfatte
land-art og stedspesifikke verk.

Bli inspirert av historien rundt tekstilindustrien og stedets atmosfære.

Vi møter Hanne Østerud, kurator Berger Museum.

Befaring på området med Aske Dam, – du treffer kolleger og får informasjon om årets arrangement.

Les mer -»

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no