Velkommen til å søke Kunst rett vest 2014!

Søknadsskjema ligger nå på nettsiden vår kunstrettvest.no.

Frist 10. april

Vi gleder oss til årets arrangement. Vakre Fossekleiva Kultursenter og Berger Museum (i samme bygg) er rammen for årets fellesutstillingen. Etter omfattende oppussing har Kunst rett vest æren av å re-åpne stedet den 11. september. Les mer om Fossekleiva her.

Nytt i år

Stedsspesifikke prosjekter og Landart

I år åpner vi for at kunstnerne kan bruke området rundt Fossekleiva kultursenter.

Vannspeilet, fossen, de store ytre rom, bygningsfasader, «kriker og kroker» i og rundt fabrikkbygningene kan tas i bruk, gjerne inspirert av stedes unike historie. Du kan søke alene eller som en gruppe. Du velger om du søker ute, inne eller begge deler.

Søkeprosessen og søknadssjemaet er grove trekk som i fjor. Dere søker med foto av verk, legger ved CV og en kort tekst om deres atelier/verksted og hvordan dere vil legge til rette for publikum. For ute-prosjekter kan dere laste opp egne dokumenter/filer som illustrerer, beskriver prosjektene.

To nye jurymedlemmer

Årets fagjury består av:

 • Kristian Øverland Dahl
 • Britt Juul, ny
 • Svein Ove Kirkhorn, ny
 • 10.000 kr til årets Kunst rett vest kunstner
 • Tilbud om separatutstilling på Fossekleiva kunstsenter

Flere gode grunner for å delta

I år ønsker vi:

 • mer fokus på å opprette kontakt mellom deltagende kunstnere og kuratorer, gallerister, kunstforeninger og kunstinstitusjoner. Årets seminar planlegges med dette som mål.
 • mer besøk på fellesutstillingen i hele perioden.
  Vi ønsker bl.a. å tilby omvisninger hver dag. Vi samarbeider med Berger Museum, lokale lag og foreninger.
 • mer synlighet på sosiale medier
  Vi ønsker større oppmerksomhet, slik at flere blir kjent med og besøker arrangementet. Foruten Vestregionen, ønsker vi mer besøk fra Vestfold og Oslo, både på fellesutstillingen og i atelierer/verksteder. Vi planlegger prosjekt/aktiviteter som kan bidra til dette. Kommunene og kunstnerne er også viktige ressurser her.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no