Tid for å søke Kunst rett vest!

I år drar vi i gang nye spennende delprosjekter initiert av regionens kunstnere. Vi mener at disse tiltakene vil gi arrangementet enda mer synlighet – overfor publikum og i pressen. Bli med på den største regionale kultursatsningen der du bor.

Alle regionens kunstnere ønskes hjertelig velkommen til å søke Kunst rett vest 2014.
Søknadsfristen nærmer seg med stormskritt. Nedtelling viser vi øverst til høyre på nettsiden kunstrettvest.no.

Hvorfor bli med?

Presseoppslag – nye kontakter – nytt publikum – økt salg – inspirasjon til ny kunstproduksjon:
Verdifulle møter – Les hva Ane Sagatun fikk ut av Kunst rett vest i fjor.

Trenger du hjelp?

I hver av Vestregionens 16 kommuner har vi opprettet en kulturkontakt med ansvar for lokal oppfølging av Kunst rett vest. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden eller har spørsmål av lokal art kan du ta direkte kontakt med Kunst rett vest-nettverkets representant i din kommune. Se her »

Fossekleiva kultursenter og Berger museum skal tilby unike kunst- og kulturopplevelser, gi forståelse av historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk, og være samlende og identitetsskapende lokalt og regionalt. Les mer om satsningen som er i full gang »

Søk i dag, så slipper du å huske på fristen den 10. april!
Til søknadsskjema »

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no