To dager igjen!

Søknadsfristen til Kunst rett vest er 10. april!

Bli med og sett ditt atelier og Fossekleiva på kartet!

I år kan du søke med stedegen kunst og Land-art utendørs, i tillegg til eller som alternativ til verk innendørs i de nyrestaurerte lokalene til Berger Museum og Fossekleiva Kultursenter.

Nytt år betyr nye muligheter:
• Ny søkermasse
• Nye verk
• To nye jurymedlemmer

• Kr. 10.000 til årets Kunst rett vest-kunstner, samt utstillingsplass.
• Vi åpner for flere «prosjekter i prosjektet» initiert av regionens kunstnere.

Kunst rett vest vil fronte deltagende kunstnere i pressen og jobbe aktivt for at kunstforeninger og andre kunstinteresserte oppsøker arrangementet.

Støtt opp under Vestregionens største kultursatsning. Til søknad »

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no