Søknadsfrist 15. april

Fellesutstilling Henie Onstad Kunstsenter 3.–20. september.

Åpne atelierer og verksteder 12.–13. og 19.–20. september kl 12–17

kunstrettvest.no

Billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionens 15 kommuner* inviteres til å søke Kunst rett vest 2015.

Her finner du mer informasjon og søknadskriterier.
Husk!: Atelier, verksted eller alternativt visningssted må være avklart før du søker.
Søknadsskjema åpnes 1.mars på kunstrettvest.no

Også i år vil vi lage et relasjonsprosjekt for å skape stor synlighet og bredt engasjement. #SELFIErettvest trekker linjer fra kunstnernes iscenesettelse av seg selv gjennom historien og frem til dagens selfie-fenomen. Mer informasjon kommer.

* Vestregionens 15 kommuner: Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.

PS. Send videre til dine kunstkolleger!

---

Følg oss på FB

Fortell oss gjerne om utstillinger og andre kunstrelaterte saker som skjer i Vestregionen på FB.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no