#SELFIErettvest  –  fra selvportrett til selfie

I fjor samlet vi, i år vil vi dele!

«1001-sokk»-innsamlingen i fjor gav oss ikke bare 16.500 sokker til et stort verk utført av Margrethe Loe Elde, vi fikk også et stort engasjement, mye oppmerksomhet og massiv pressedekning – i tråd med våre intensjoner om en alternativ form for markedsføring.

Også i år går vi løs på et relasjonsprosjekt hvor målet er at regionens billedkunstnerne og kunsthåndverkere blir mer synlige og at flere får kjennskap til arrangementet Kunst rett vest. 
Ved å oppfordre folk til å produsere selvportretter, profesjonelle som amatører, store og små, setter vi søkelys på kreativitet og nysgjerrighet rundt denne grenen innen visuell kunst. Se video

Med Henie Onstad Kunstsenter som bakteppe og Bærum kommunes ønske om å ha fokus på barn og unge har vi valgt å trekke linjer fra kunsthistoriens tradisjon om selvportrett, som en form for å iscenesette seg selv, frem til dagens selfie-fenomen.

Gjennom dele-kulturen på sosiale medier er ønsket at prosjektet kan vokse, nå ut til mange og engasjere et bredt publikum; alt fra profesjonelle kunstnere og enkeltpersoner til skoler, barnehager, ungdomsklubber, foreninger, konfirmanter, innvandrergrupper, seniorsentre, husflidslag mv.

Vi ønsker å skape økt bevissthet rundt hva man kommuniserer til andre gjennom bildene man legger ut. Man kan raskt laste opp et bilde fra telefonen, men prosjektet kan også være grunnlag for refleksjoner rundt tema som identitet, bevissthet rundt eget selvbilde og nettvett. Alternativt kan man velge vinkling mot kunsthistorien og vise til referanser der. (Se #SELFIErettvest tankekart). For lærere viser vi til hvordan #SELFIErettvest kan knyttes til kompetansemålene i lærerplanen innen kunst og visuell kommunikasjon. 

Alle bidrag vises fortløpende på Instagram, vår bildestrøm på kunstrettvest.no og Facebook. I tillegg vil vi vise bidragene på fellesutstillingen på Henie Onstad Kunstsenter i september.

Vi oppfordrer alle regionens kunstnere til å bli med: Vis hvem dere er! Vis hva dere gjør! Hjelp oss å dele!

Dersom du ikke ønsker å opprette en Instagramkonto (gratisversjon) – men likevel vil bidra – kan du sende bilde ditt i e-post til Selfierettvest@gmail.com, så vil vi kunne legge det ut. (Se Kom i gang med Instagram)

Nytt i år: På nettsiden vår vil alle antatte Krv-kunstnere få plass til et selvportrett/selfie og linker til deres egne kontoer på sosiale medier: FB, Tvitter mv.

(Bildene øverst: May Brit Solstad-Nielsen, iPad tegning, Pippip Ferner, blindtegning, Morten Halvorsen, filtere i Photoshop, Hilde Totland, foto, Christine Istad, foto)

---

Husk søknadsfrist 15. april!

Kunst rett vest 2015 med fellesutstilling på Henie Onstad kunstsenter 3.–20. sept.
Åpne atelierer og verksteder lørdag/søndag 12.–13. og 19.–20. september kl 12–17

---

Følg oss på FB

Fortell oss gjerne om utstillinger og andre kunstrelaterte saker som skjer i Vestregionen på FB.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no