Søknadene tikker inn – 5 dager igjen!

Vær med på å vise nivået og kvaliteten på samtidskunsten i regionen vår.

Søk her >

Fellesutstilling: Henie Onstad Kunstsenter 3. – 20. september.
Åpne atelierer: 12. – 13. og 19. – 20. september.

• 10.000 kr til årets Kunst rett vest-kunstner.

• Bli sett
Mange presseoppslag med fokus på de deltagende kunstnerne
Synlighet/aktivitet på sosiale medier og i informasjonsavisen

• Møt nytt publikum
Deltagende kunstnere i 2014 meldte om 17 400 besøk i deres atelierer og verksteder
Direkte møter med publikum skaper større forståelse for yrket ditt.

• Knytt nye kontakter
Styrk dine nettverk og få nye forbindelser – kolleger imellom og med din kommune
Flere melder om tilbud om utstillingsplass som følge av Kunst rett vest.

• Selg kunst
I fjor ble det solgt kunst for over 1 mill. under Kunst rett vest.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no