Velkommen til åpning 3. september

Torsdag 3. september kl 19 · utendørs på amfiscenen

• Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen

• Prisutdeling årets Kunst rett vest-kunstner 2015

• Kunstnerisk innslag: «Jeg Ser Meg»

Se Invitasjon og informasjonsavis og del med andre!

---

Fellesutstilling

Henie Onstad Kunstsenter
3. til 20. september 2015
Mandag stengt, tirsdag–torsdag 11–19, fredag–søndag 11–17 · hok.no/besok

 Se 123 verk av 123 kunstnere · Salgsutstilling – gratis inngang

---

123 åpne atelierer

12.–13. og 19.-20. september · kl 12–17 · kart kunstnere

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no