Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nyttår!
Og takker for besøk og samarbeid i 2015.

I 2016 feirer Kunst rett vest 10-årsjubileum.
Fellesutstillingen planlegges på Dikemark psykiatriske sykehus
 med Asker som vertskommune.
Stedets egenart og psykisk helse vil være tema for årets arrangement.

Sett av i kalenderen for 2016:
• Søknadsfrist Kunst rett vest 15. april.
• Kunst rett vest arrangeres 10. – 25.sepember 2016, med åpning lørdag 10. september

Søknadskriterier og mer informasjon kommer på nettsiden og via nyhetsbrev i januar 2016.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no