Jubileum

Kunst rett vest har 10 års jubileum i 2016. Dette vil vi markere!

Årets arrangement finner sted 10. – 25. september.
Åpning blir lørdag 10. september kl. 15

---

Dikemark

Jubileumsutstillingen vil bli vist på Lien på Dikemark i Asker.
Lien er en stor, fredet bygning i jugendstil på området til det delvis nedlagte og fraflyttede psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker. Stedets spesielle historie og bygningens kvaliteter åpner for å gi årets utstilling et nytt og spennende uttrykk.

Asker er vertskommune, og knytter Kunst rett vest til den fremtidige bruken av Dikemark.

---

Kunstnere 2016

Alle tidligere Kunst rett vest-deltagere, som fremdeles har tilknytning til regionen, inviteres til å delta på tiårs-jubileet med jubileumsutstilling og åpne atelierer.

Påmeldingskjema og kriterier vises på kunstrettvest.no 1. mars. Frist for påmelding er 15. april.
Årets jubileumsutstillingen er altså forbeholdt kunstnere som har deltatt de foregående årene og søknadskjema og juryering går derfor ut i år. 

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no