Vi setter Dikemark på kunstkartet!

Rekordmange kunstnere deltar i jubileumsåret til Kunst rett vest. 10.–25. september vil mer enn 140 regionale kunstnere vise billedkunst og kunsthåndverk på Dikemark i Asker.

Lien, ett av de mange byggene på det delvis nedlagte og fraflyttede psykiatriske sykehuset Dikemark, vil huse verk av samtlige av årets kunstnere.

Helgene 17.–18. og 24.–25. september holder kunstnerne tradisjonen tro sine atelierer og verksteder åpne for publikum. Da kan man legge ut på en kunstrunde i Vestregionens 15 kommuner.

Nytt i år
Interessen har vært stor for å la seg inspirere av stedets historie og byggets helt spesielle atmosfære. Vi har invitert de deltagende kunstnerne til tre omvisninger på Dikemark museum og flere befaringer på Lien.

Kunstnerne har blitt oppfordret til å lage sine egne «prosjektrom» med stedspesifikke verk og installasjoner. Responsen på dette har vært overveldende. I år vises derfor en kombinasjon av tradisjonell fellesutstilling og stedsspesifikke verk. 

Liv og røre
Under Kunst rett vest vil det skje mange aktiviteter på Dikemark. Dikemark museum holder åpent. Asker kommune arrangerer bl.a. «Lunsj under åpen himmel», med mål om å få innspill til utviklingen av Dikemark. Vi samarbeider med Trafo Kunsthall om å vise kunst produsert av tidligere pasienter og vi planlegger flere prosjekter sammen med Dikemark asylmottak. Det vil bli tegneworkshop for alle i 10. trinn i Askerskolene, og husflidsaktiviteter for publikum.

Vi gleder oss. 

God sommer – og sett av 10. september kl 15, da er alle hjertelig velkomne til åpningen!

Del og lik på Facebook

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no