Kjære kunstnere, publikum og samarbeidspartnere!

Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets arrangement. Tilbakemeldinger viser at den nedlagte bygningen Lien på Dikemark psykiatriske sykehus var en spennende ramme for den regionale visuelle kunsten i Vestregionen.
Vi takker for din deltagelse i jubileumsåret til Kunst rett vest.
Les mer under Nøkkeltall 2016

Kunst rett vest 2017

Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter på Berger, Svelvik kommune
Fellesutstilling 7.–24. september
Åpne atelierer 16.–17. og 23.–24. september
Åpning torsdag 7. september kl 19

Vi tar opp igjen juryering for deltagelse med verk i fellesutstillingen, som tidligere år.
Men vi gjør også noen endringer:

 

1. Valgfri helg for kunstnerne

Helgene 16.–17. og 23.–24. september vil det være åpne atelierer i forbindelse med Kunst rett vest. Nytt i år er at kunstnerne kun er forpliktet til å holde åpent atelier én av de to helgene.

 

2. Utekunst

Fossekleiva kultursenter blir arena for fellesutstillingen og den gamle tekstilfabrikken vil bli brukt til å vise de juryerte verkene innendørs. Berger museum (Vestfoldmuseene) befinner seg i også i disse lokalene.
Området rundt Fossekleiva kultursenter og hele veien ned til sjøen er særpreget og vi åpner for uteprosjekter. Vi ønsker å invitere til at dette gjøres i større utstrekning i 2017, enn det ble gjort i 2014. Og kanskje over et noe lengere tidsrom. Det settes av noe midler til uteprosjektene, men rammene og organiseringen rundt dette er ennå ikke fastlagt.

Vi inviterer til informasjon/innspillsmøte og befaring:
Fredag 13. Januar kl 15–17
Fredag 17. Februar kl 11–13
Kart og påmelding her

Merk: Søknadsfristen til Kunst rett vest er i år 5. april.
Søknadsskjema legges ut på nettsiden 22. februar. Mer informasjon kommer.

 

3. Kultur – en viktig del av god folkehelse

Utgangspunktet for sideprosjektene 1001sokk (2014) og SELFIErettvest (2015) var å skape mer synlighet og engasjement rundt Kunst rett vest. Årets kafedrift og de to kunstprosjektene i samarbeid med asylmottakene i Asker og Bærum hadde et klarere folkehelseperspektiv.

I år oppfordrer vi kommunenes kulturavdelinger til å samarbeide med kolleger innen folkehelse med mål om å skape eller videreutvikle lokale prosjekter der kunst møter folkehelse. Mer informasjon kommer.

 

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nyttår!

Et tilbakeblikk
Se filmen (30 min.) fra jubileumsutstillingen på Lien, den ligger også på nettsiden.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no