Kunst rett vest 2017

Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter på Berger, Svelvik kommune 7.–24. september
Åpning torsdag 7. september kl 19
Åpne atelierer 16.–17. og 23.–24. september
Merk: I år kan kunstnerne velge om de vil holde åpent atelier første helg, andre helg eller begge helgene.

 

Kom på befaring!

Fossekleiva kultursenter blir arena for fellesutstillingen. Den tidligere tekstilfabrikken, hvor også Berger museum (Vestfoldmuseene) befinner seg, vil bli brukt til å vise de juryerte verkene innendørs.

 

Utekunst

Området rundt Fossekleiva kultursenter og hele veien ned til sjøen er særpreget og vi åpner for uteprosjekter, som land-art, lydkunst, installasjoner, skulpturer, performance mv. Rammene for dette er ikke endelig fastlagt. Vil du være med å påvirke? Kom på første befaringen og gi dine innspill.

Vi inviterer til informasjon/innspillsmøte og befaring:

Fredag 13. januar kl 15–17
Fredag 17. februar kl 11–13

Program: Vi starter med utendørs befaring, mens det ennå er lyst. Så tar vi informasjon, spørsmål og innspill innendørs.
Vi serverer kaffe og pølser. Ta på varme klær og ta gjerne med hodelykt om du vil se deg om mer til slutt.

Kart og påmelding her

Søknadsfristen til Kunst rett vest er i år 5. april.
Søknadsskjema legges ut på nettsiden 22. februar. Mer informasjon kommer.

 

Gode kunstopplevelser – en viktig del av god folkehelse

Kunst rett vest har bl.a. som mål å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum. Med drøyt 150.000 registrerte besøk siden starten i 2007 ser vi at vi har nådd ut til mange. Målet for sideprosjektene de siste tre år (1001sokk, SELFIErettvest og samarbeid med asylmottak) har vært å skape mer synlighet og engasjement rundt Kunst rett vest. Dette har også knyttet arrangementet tettere til Vestregionens andre satsningsområde, som er folkehelse.

I år oppfordrer vi kommunenes kulturavdelinger til å samarbeide med kolleger innen folkehelse med mål om å skape eller videreutvikle lokale prosjekter der kunst møter folkehelse.

Har du ideer til eller gode eksempler på hvordan kunst kan bidra til god folkehelse, tips oss.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no