Kunst rett vest 2017

Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter på Berger, Svelvik kommune 7.–24. september
Åpning torsdag 7. september kl 19
Åpne atelierer 16.–17. og 23.–24. september
Merk: I år kan kunstnerne velge om de vil holde åpent atelier første helg, andre helg eller begge helgene.

 

Kjære kunstnere: Påminnelse om befaring 17.2.

 

Merk! Vi har gjort noen endringer.

Svelvik kommune ønsker å legge til rette for verk i uterommet i Svelvik sentrum i forbindelse med Kunst rett vest. Det åpnes derfor for verk både i Svelvik sentrum og i tilknytning til området rundt Fossekleiva kultursenter (ref. forrige nyhetsbrev – tilgjengelig under menypunktet Kunstnere 2017/Oversikt informasjon til kunstnerne 2017 på kunstrettvest.no).

Det er pr. d.d. avsatt kr 100.000 for å gi tilskudd til material-/produksjonskostnader for potensielle uteprosjekter. Endringer kan komme, – ikke alle våre søknader om støtte er behandlet.

• Vi starter befaringen 17.2. kl 11.00 på kirketrappen midt i Svelvik sentrum. Kart
Det er parkeringsplasser bak kirken. Kommunalsjef og kjentmann Arvid Askø tar oss med på en runde i Svelvik sentrum.

• Kl 12.00 blir det nytt oppmøte på Fossekleiva kultursenter.
Franzicsa Aarflot tar oss med i området rundt kultursenteret.

Vi avslutter innendørs med informasjon, spørsmål og innspill. Kaffe og pølser. Avsluttes kl 14. 

Kart og påmelding her 

Hjertelig velkommen!

---

Søknadsfristen til Kunst rett vest er i år 5. april.

Søknadsskjema legges ut på nettsiden 22. februar.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no