Kunst rett vest 2017

Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter på Berger, Svelvik kommune 7.–24. september
Åpning torsdag 7. september kl 19 · Åpne atelierer 16.–17. og 23.–24. september

 

Nå kan du søke Kunst rett vest 2017

Nytt i år: Valgfri helg med åpne atelierer og verksteder. Flere utendørsverk.

Ønsker du å søke med verk utendørs, men ikke fikk med deg befaringene? Ingen fare. Har du spørsmål i forbindelse med ønsket plassering av verk i området rundt Fossekleiva kan du kontakte Franzisca Aarflot, daglig leder Fossekleiva kultursenter. Og har spørsmål om plassering av verk i Svelvik sentrum kan du kontakte Arvid Askø, senior rådgiver Svelvik kommune. Øvrige spørsmål kan rettes til Lena Hansson, daglig leder Kunst rett vest.

Søknadsfristen til Kunst rett vest er i år 5. april.

Praktisk informasjon, søknadskriterier og søknadsskjema ligger her

---

Seminar: Kunstens betydning for livskvalitet for alle

Henie Onstad kunstsenter 21. mars kl 12–15.30

Vestregionen vil knytte områdene kultur og helse tettere sammen og peke på hvilken betydning kunst og kulturopplevelser har for opplevd helse, livskvalitet og mestring.

Møt Anne Beate Hovind (prosjektleder for Bjørvika utvikling, tidligere Pilot Oslo og ansvarlig for kunstprosjektene i forbindelse med siste utbygging av Gardermoen flyplass) og Odd Håpnes (leder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg).

Vi ønsker innspill til fremtidige planer i kommunene, samt ideer fra kunstnere og øvrig publikum.

Regionens kunstnere, kulturmedarbeidere, folkehelsekoordinatorer, tjenesteledere, frivillige og våre øvrige samarbeidspartnere er hjertelig velkomne.
I etterkant blir det omvisning i Irma Salu Jæger-utstillingen.

Påmeldingsfrist 14. mars. Begrenset antall. Seminaret er gratis.

Program og påmelding

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no