Til regionens kunstnere:

 

Vi minner om søknadsfristen 5. april – søk her

Som tidligere år kan du søke med de verk, materialer og teknikker du vanligvis arbeider med. I fjor registrerte vi at flere lot seg inspirere av Dikemarks historie og produserte verk utenfor de felt dere vanligvis arbeider innenfor og kanskje litt utenfor komfortsonen. Inspirerende og gøy, var tilbakemeldinger her.

Så har du lyst til å søke med et UTEVERK eller verk innen tradisjonen READYMADES (objet trouvé) oppfordrer vi deg til det i år. Verk av typen readymades, gjerne basert på plastartikler, passer godt til årets relasjonsprosjekt: PLAST rett vest. Fordi dere kan søke med inntil fire verk er det mulig å søke for eksempel med både ute- og inneverk.

UTEVERK som skulpturer, performance, lyd- og lysinstallasjoner, land art, stedsspesifikke- og temporære verk ønskes vist i området rundt Fossekleiva og i Svelvik sentrum. Hvis du søker med et utendørsverk legger du inn prosjektbeskrivelse med budsjett i søknadsskjema. Vi har noe midler til å støtte produksjon av uteverk – fordelingen av disse vil avhenge av de verkforslag vi mottar. Verkene vil kunne ha egne åpninger og stå lenger enn Kunst rett vest-perioden.

Årets relasjonsprosjekt har vi kalt PLAST RETT VEST. Vi har invitert kommunene i Vestregionen til å jobbe på tvers av sektorene kultur, helse og miljø, samt å samarbeide med de regionale kunstnerne, friluftsetater, miljøvernsorganisasjoner, renovasjonsfirmaer mv. Konkret vil vi at ulike grupper av innbyggere, unge som gamle, sårbare grupper mv. inviteres til å samle plastsøppel i naturen, fortrinnsvis langs kysten og vannveiene. Deler av plasten kan brukes til å lage skulpturer som plasseres strategisk i kommunene, – til refleksjon og ettertanke. Bilder på Instagram med emneknaggen #plastrettvest kommer vi bl.a. til å vise på kunstrettvest.no.

Har du ikke atelier?
Dersom du for tiden er uten atelier/verksted kan du forsøke å finne annet egnet visningssted . Hør gjerne med kolleger eller med Kunst rett vests kulturkontakt i din kommune.
Kontakt undertegnede dersom du ikke når frem.

---

Kunst rett vest har som mål å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i Vestregionen. Samtidig vil vi gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum. Bli med og støtt opp under den største satsningen innen billedkunst og kunsthåndverk i vår region.

• 153 000 registrerte besøk siden starten i 2007.

• Årlig omsettes det verk for ca 1 million under Kunst rett vest.

• Lokal pressedekning.

Kunst rett vest støttes av Kulturrådet, Akershus- og Buskerud fylkeskommuner.

Kunst rett vest 2017

Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter på Berger, Svelvik kommune 7.–24. september
Åpning torsdag 7. september kl 19 · Åpne atelierer 16.–17. og 23.–24. september

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no