«Plast rett vest» er årets sideprosjekt!

 

Fokuset er plast på avveie i naturen.

Kildesortering/gjenbruk og miljøaspektet ved nedbrytning av plast engasjerer og berører alle aldersgrupper. Gjennom prosjektet ønsker vi å delta i den offentlige debatten, bidra til refleksjon og skape holdningsendringer rundt plast som miljøtrussel.
Bli med ut i naturen for å samle plast, med gjenvinning og kunst for øyet!

Kunst, helse og miljø kobles.

Vi oppfordrer til å mobilisere på tvers av sektorene kultur, helse og miljø for å få til samskaping, samt å nå ut til et bredt spekter av befolkningen. Privatpersoner, skoler, lærere, SFO, barnehager, seniorgrupper, asylmottak og andre institusjoner, de regionale kunstnerne, friluftsetater, miljøvernsorganisasjoner, det frivillige feltet, teknisk etat, renovasjonsfirmaer mv. inviteres til:
• å gjøre noe meningsfylt i fellesskap med andre
• å få mulighet til å oppleve og å selv kunne delta i et kunstprosjekt
• å bedre miljøet i eget nærområde

Prosjektet er todelt.

A. Lag et kjempetroll! Hvilken kommune klarer å lage det største/rareste monsteret? Gjerne assistert av lokale kunstnere. Skulpturen plasseres strategisk i kommunene, – til refleksjon og ettertanke.  Tidspunkt for avduking og demontering bestemmer den enkelte kommune, – kan kobles til lokale festivaler og lignende. Premier utloves!

B. Grupper og privatpersoner kan på eget initiativ lage bilder og skulpturer av plasten de samler. Foto legges ut på Instagram med emneknaggen #plastrettvest. De vil bli vist bl.a. på kunstrettvest.no

Kom raskt i gang!

Våren er ryddetid: Den nasjonale Strandryddedagen er allerede 6. mai, og følges av ulike opprydningsaksjoner i den enkelte kommune. Man kan koble seg på disse, men det kan også foregå senere – plastsøppel er det dessverre nok av.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Kunst rett vest ansvarlig i din kommune.

Kunst rett vest 8.–24.september 2017 · Fellesutstilling på Fossekleiva kultursenter

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no