Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Cathrine Stustad
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Fra åpning av Kunst rett vest på Drammens Museum 10. oktober 2018
Kirsten Selmers atelier
Helle Bingen
Heidi Glattre
#plastrettvest
#plastrettvest

Kunst rett vest 2019

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september 2019
Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september.

Velkommen til åpning 12. september kl 19!


122 kunstnere deltar på Kunst rett vest i 2019

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen invitert publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av kunstnerne. Utstillingen har ambulert, og er i år på Henie Onstad Kunstsenter. De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 180.000 besøk disse årene. Og det har blitt omsatt kunst for rundt 1 million kroner årlig under Kunst rett vest. Drøyt 400 regionale kunstnere har så langt deltatt.

Kvalitet

For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og materialer, er det oppnevnt en fagjury. Rekordmange, hele 260 innkomne søknader, er vurdert og 122 kunstnere er antatt til årets arrangement. En stor takk til årets jury: Sverre Gullesen, Cathrine Rasmussen og Geir Yttervik.

Informasjonsavis og invitasjon 2019


Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om søknadsfrister og annen viktig informasjon >