• Elly Stormer Vadseth: Blizzard Act(s) – Innkjøpt av Asker kommune i 2019