Invitasjon til åpningen av Kunst rett vest 2018

Her kan du laste ned invitasjonen til åpningen av Kunst rett vest
på Drammens museum 10. okt kl 19.
KRV18_invitasjon_2-hi-crop2
lena.hansson@vestregionen.no
facebook