2019-nyhetsbrev-topp-8feb-1
Kunst rett vest 2019

Søknadsfrist 8. april!

Søknadsskjema ligger nå på vår nettside. Husk å lese om søknaden og søknadskriteriene før du søker.

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september.
Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september kl 12–17. Valgfri helg/helger.

Kunst rett vests mål:
  • Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet
Effekten av å delta på Kunst rett vest er synlighet gjennom presseoppslag og sosiale medier, salg, nye oppdrag og nye kontakter; med kolleger, kuratorer/gallerister, med din kommune og besøkende.

Vi minner om at visningssted må avklares før du søker. Ta gjerne kontakt med kolleger dersom du ikke har egnet visningssted. Mange melder at det å være flere på samme område/lokaler gir mer glede og mer besøk. Alternative visningssteder kan benyttes – forutsetningen er at du er tilstede for å møte publikum i det gitte tidsrommet. Hør med Krv-kontakten i din kommune eller leder for Kunst rett vest, Lena Hansson, om du har behov for tips eller hjelp.
____

«Det var veldig hyggelig å oppdage hvor oppriktig interessert de besøkende var. Alle tok seg god tid, og det ble mange gode samtaler rundt bade mine arbeider og kunst generelt.» – Trine Wester

Trine Wester har atelier i gammel fabrikkbygning på Tofte på Hurum. Hun deltok på Kunst rett vest for første gang i 2018.
IMG_7903-crop
2019-nyhetsbrev logoer feb 1
post@kunstrettvest.no
facebook