2018-nyhetsbrev-topp-21des-1

God jul og godt nyttår!

Vi takker årets deltagere, publikum, støttespillere, Drammens Museum, kulturnettverket i de 15 kommunene og Drammen kommune for et godt samarbeid i år.

120 kunstnere deltok på årets arrangement. Fellesutstillingen ble vist på Drammens museum 10.–22. oktober. 4.200 besøkte fellesutstillingen – 850 av disse var barn og unge.

Rapport for Kunst rett vest 2018 er under arbeid. Foreløpige tall viser at besøk i atelierer er i tråd med foregående år – ca 10.000 besøk. Tilbakemeldinger fra kunstnere, publikum og Kunst rett vest-nettverket er gjennomgående svært positive. Se film fra åpningen

Formelt blir Vestregionen, et kommunesamarbeid mellom 15 kommuner rett vest for Oslo, lagt ned fra 1.1.2019. Men samarbeidet mellom de 15 kommunene vil fortsette og samtlige ordførere sluttet seg til vedtak om at Kunst rett vest videreføres. Lena Hansson fortsetter som leder for Kunst rett vest. Hun flytter kontoret til Sandvika og blir en del av Kultur og Samarbeid i Bærum kommune.

MERK! Vi har i den forbindelse endret e-postadresse: post@kunstrettvest.no

2018-nyhetsbrev bilde 620x220 des 2

Kunst rett vest 2019

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september 2019.

Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september.

Søknadsfrist: 8. april 2019.

Søknadsskjema legges ut på kunstrettvest.no februar 2019.
logoer
post@kunstrettvest.no
facebook