2019-nyhetsbrev-topp-8feb-1

Velkommen til å søke Kunst rett vest 2019!

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september.
Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september. Valgfri helg/helger.

Søknadsskjema ligger nå på vår nettside. Husk å lese om søknaden og søknadskriteriene før du søker.

Årets jury består av Sverre Gullesen (billedkunstner), Cathrine Rasmussen (kunsthåndverker) og Geir Yttervik (billedkunstner).

I år ønsker vi øke oppmerksomheten rundt kunstnernes atelierer og verksteder. Vi vil lage korte filmklipp som vi vil publisere på nettsiden og på sosiale medier. De vil øke synligheten for regionens utøvende kunstnere og kunsthåndverkere. Tips og innspill mottas gjerne!

Vi minner om at atelier og verksted må avklares før du søker. Dersom du for tiden ikke har egnet atelier eller verksted kan du høre med Krv-kontakten i din kommune. Alternative visningssteder kan også benyttes.

Nøkkeltall for Kunst rett vest 2018
IMG_3018-crop
2019-nyhetsbrev logoer feb 1
post@kunstrettvest.no
facebook