2021-nyhetsbrev-topp-26mars21-2

Vi presenterer årets deltagere til Kunst rett vest 2021!

Juryen har avsluttet sitt arbeid. Av 178 innkomne søknader har 107 blitt antatt. Av disse er det to kunstnergrupper, så totalt er det 110 deltagere i år.

Som tidligere år har juryen har vurdert faglig kvalitet, de tilstreber at et mangfold av uttrykk og teknikker er representert, at geografisk spredning blir forsøkt ivaretatt og at kunstnerne har egnede visningssteder. Vi retter en stor takk til årets jury, som har bestått av Anne Siv Falkenberg Pedersen, billedkunstner, Kari Anne Helleberg Bahri, kunsthåndverker og Geir Yttervik, billedkunstner.

Kunst rett vest arrangeres i år for 15. gang, likevel kommer det stadig til nytt blod til arrangementet. Vi har hele 15 debutanter i år, alt fra nyutdannede til godt etablerte kunstnere. Flere anerkjente kunstnere har søkt seg tilbake til Krv etter noen års opphold.

Her kan du se årets deltagere – ordnet alfabetisk, etter kommune eller teknikk.
Du finner også karthenvisninger til alle kunstnernes atelierer og verksteder til høsten.

Kunst rett vest og Lier kommune inviterte til at kunstnerne kunne søke med stedspesifikke og/eller temporære verk. Til tross for litt knapp tid og utfordringer med tilgang til lokalene responderte hele 15 på dette, av disse ble 6 valgt videre. Flere av kunstnerne bak verkene vil samarbeide med DKS i Lier, Bizzy Ungdomskort i Viken og/eller delta med workshop på fellesutstillingen.

Kunst rett vest 2021 foregår 12.–26. september. Fellesutstillingen blir på vakre Gilhus gård ved Lierstranda. Kunstnerne holder åpne atelierer helgene 18.–19 og 25.–26. september.

Årsrapport 2020 finner du under menypunktet Arkivwww.kunstrettvest.no
IMG_2553-crop-2000
post@kunstrettvest.no
2021-supportlogoer-1
facebook