nyhetsbrev-topp-des17-3

Sett av kvelden 6. mars i kalenderen din nå!

Inspirasjons-/informasjonsmøte om Kunst rett vest 2018,
Drammens museum tirsdag 6. mars kl 19–21.

Utendørs verk og kunst i containere plassert på museets uteområde.
Det er satt av inntil kr 150.000 til å dekke materialkostnader til temporære uteverk og verk i containere under Kunst rett vest 2018. Som i 2017 ber vi kunstnere som ønsker å produsere uteverk eller verk vist i containere om å legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett i søknaden.

nyhetsbrev bilde 620x180 jan18-1
Innendørs ønsker vi å fylle Lychepaviljongen med verk som viser mangfoldet av det som skapes av regionens profesjonelle/utøvende kunstnere.
Drammen kommune inviterer til inspirasjonsforedrag om Drammen som internasjonal by.
Program og påmelding følger i neste nyhetsbrev.

Fellesutstillingen for Kunst rett vest 2018 vil vises på Drammens museum 10.–21. oktober 2018.
Valgfri helg for åpne atelierer 13.–14 og/eller 20.–21. oktober.
Søknadsfristen er 15. april.
Søknadskriterier og søknadsskjema kommer på kunstrettvest.no fra primo mars.
PS.
Bærum kulturråd inviterer til kulturkonferanse 4. februar. Les mer
facebook
lena.hansson@vestregionen.no