nyhetsbrev-topp-des17-3
Informasjonsmøte Kunst rett vest 2018

Nytt i år: Containerkunst

Drammens museum tirsdag 6. mars kl 19–21.

Fellesutstillingen til Kunst rett vest 2018 vises på Drammens museum 10.–21. oktober.
Som tidligere år åpnes det for at regionens kunstnere kan søke med de verk de vanligvis jobber med. Vi viderefører også valgfri helg med åpne atelierer.

Av innendørs arealer disponerer vi Lychepaviljongen, ca 200 kvm. Da dette ikke er nok til å huse hele fellesutstillingen har vi gjort et nytt grep i år:

Vi inviterer regionens kunstnere til å vise kunst i containere og til å produsere temporære uteverk.

nyhetsbrev bilde 620x180 jan18-1
Til å dekke deler av kunstnernes materialkostnader i denne sammenhengen er det avsatt inntil kr 150.000,-.

1. Container art
Containere plasseres i museets parkanlegg. Vi vil leie inn anslagsvis 15 containere, litt avhengig av søkermassen. Vi oppfordrer kunstnerne til å søke med verk/prosjekter som egner seg til å vises i containere. For noen containere vil også utsiden kunne brukes og det kan dannes rom mellom containerne. Kunstnere kan gå sammen om å dele containere og juryen/kurator kan fordele containere mellom de aktuelle kunstnere.

2. Temporære verk utendørs i museets parkområde
Vi oppfordrer også kunstnerne til å til å søke med verk som kan vises i museets vakre uteområde. Uteområdet har ulik karakter: fra den strengt symmetriske parken, atrium inne i Marienlyst gården fra 1700-tallet, til bygdetun med tømmerbygninger fra Hallingdal. (Den Japanske parken vil ikke benyttes til verk under Kunst rett vest.) Kart
Marienlyst_2-crop
3. Tema Internasjonal
Drammen kommune har spilt inn «internasjonal» som tema for årets Kunst rett vest. Tone Ulltveit-Moe, kultursjef i Drammen kommune, forteller om vertskommunens ambisjoner for Kunst rett vest i 2018, om bakgrunnen for valgt tema og hva det kan romme av muligheter.

Wilfred Vuillaume, vikarierende seksjonsleder for Interkultur i Drammen kommune orienterer om deres arbeid med det flerkulturelle Drammen og setter deres arbeid i sammenheng med Kunst rett vest 2018.

Ida Klingvall, prosjekt- og arrangementskoordinator ved Drammens museum, ønsker oss velkommen til museet og gir en kort orientering om museets arbeid.

Lena Hansson, leder for Kunst rett vest, orienterer om muligheter og rammer vedrørende kunst i containerne og uteverk.

I forkant av møtet er det gratis inngang til Drammens museums nye faste utstilling «1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet».

Møtet er gratis og åpent for alle, men er myntet på regionens kunstnere.

Program og påmelding innen 5. mars.

Hjertelig velkommen!
PS! Drammens museum holder regelmessige foredragskvelder. 7.mars kan du høre Michael Prokopow: «True Nordic: How Scandinavia influenced Design in Canada»

Michael Prokopow, OCAD University er invitert til et forskningsseminar på DogA med temaet «Nordic design in a global and regional perspective» og kommer i den forbindelse også til Drammens Museum for å holde en foredrag. Han var nylig kurator for en utstilling med samme tema.
Fellesutstillingen for Kunst rett vest 2018 vil vises på Drammens museum 10.–21. oktober 2018.
Valgfri helg for åpne atelierer 13.–14 og/eller 20.–21. oktober.
Søknadsfristen er 15. april.
Søknadskriterier og søknadsskjema kommer på kunstrettvest.no fra primo mars.
facebook
lena.hansson@vestregionen.no