Kjære tidligere Kunst rett vest-deltager!

Kunst rett vest feirer 10 år i 2016.

Alle tidligere Kunst rett vest-deltagere som fremdeles har tilknytning til regionen inviteres til å delta på årets jubileumsutstilling. Vi ønsker å trekke frem alle dere som har bidratt til suksessen i årene som har gått.

Jubileumsutstillingen vil bli vist på Lien på Dikemark i Asker.

Lien er en stor, fredet bygning i jugendstil på området til det delvis nedlagte og fraflyttede psykiatriske sykehuset på Dikemark. Stedets spesielle historie og bygningens kvaliteter åpner for å gi årets utstilling et nytt og spennende uttrykk.

Mange «prosjektrom»

Eksteriøret er fredet av riksantikvaren, men innvendig får vi boltre oss i to etasjer på tilsammen 1.700 kvm. Lokalene består av ca 50 rom. Noen av de større rommene vil bli forbeholdt fellesutstilling – slik vi kjenner det fra tidligere år – men de andre rommene vil vi oppfordre dere kunstnere til å ta i bruk som «prosjektrom».

Her kan dere produsere temporære og/eller stedsspesifikke verk, gjerne inspirert av den unike atmosfæren som fortsatt sitter i veggene, eller dere kan vise andre verk dere finner aktuelle. Det åpnes for samarbeid med kolleger. For noen kan det være aktuelt å innrette seg slik at prosjektrommet blir ditt visningssted under Kunst rett vest. Kunstnere tilstede under jubileumsutstillingen vil skape et fint miljø for gode samtaler mellom kunstnere og publikum og kunstnerne seg i mellom.

Forøvrig opprettholder vi prinsippet om å holde åpne atelierer og verksteder de to helgene under arrangementet.

Befaring på Lien

For å søke inspirasjon og bli bedre kjent med bygningsmassen, samt se hvilke muligheter du ser for deg her, vil vi invitere til befaring den 2. og 10. mars. kl 13 – 15.30.

Begge dager blir det omvisning på Dikemark museum kl 13 – 14, og deretter befaring på Lien kl 14.00 –15.30

Påmelding til omvisning/befaring kommer i egen e-post.

Påmelding til Kunst rett vest 2016

Da dere i år inviteres, vil søknadsskjema utgå. Påmeldingen vil skje med et enklere skjema. Juryering utgår da også. I steden vil Kristian Øverland Dahl være kunstnerisk koordinator. Han vil ha ansvar både for montering av fellesutstillingen og vil i tillegg kunne fungere som en sparringspartner/støttespiller overfor de som velger «prosjektrom» for å løfte den enkeltes arbeid og å ivareta helheten for jubilumsutstillingen.

Fordeling av rom vil nødvendigvis avhenge av responsen vi mottar. Vi har søkt midler for å kunne dekke noe vederlag til prosjektrommene, men det er p.t. ikke avklart om eller hvor mye vi kan avsette.

Påmeldingsfrist er 15. april.
Kriterier og påmelding til jubileumsutstillingen finner du på nettsiden fra 1. mars.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no