Har vi riktig kontaktinformasjon?

For å være sikre på at vi har korrekt kontaktinformasjon, så vi får invitert alle tidligere deltagere, ber vi deg om å klikke deg inn

her

Da ser vi at din e-postadresse er aktiv og vi får oversikt over hvem vi må spore opp på annen måte.
På denne siden kan du eventuelt også legge inn ny e-post og mobilnummer. 

På forhånd takk for hjelpen!

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no