Hei Kunst rett vest-deltager!

Vi har fått svært god respons på deltagelse til Kunst rett vest i 2016. I fjor deltok 123 kunstnere på Henie Onstad kunstsenter, hvilket var rekordmange. I år har hele 143 kunstnere meldt seg på. En del forhold er ikke endelig avklart, så vi venter til juni med å offentliggjøre alle navn, foto av verk, atelieradresser mv.

Vi er glade for at så mange har latt seg inspirere av Dikemarks historie og har sendt oss prosjektbeskrivelser av hva dere ønsker å vise og hvor i bygget. Årtes utstilling vil skille seg fra tidligere år ved at mange bidrag er temporære og stedsspesifikke. Alle egnede rom i 1. og 2. etasje, korridorer, trapperom og deler av loftet vil tas i bruk.

Da responsen har vært så overveldende, har vi landet på at det kun gis rom for, ENTEN et verk til fellesutstillingen ELLER et «prosjekt». Vi holdt dette åpent ved påmelding, da vi ikke kunne vite responsen på forhånd.

Kunstnerisk koordinator, Kristian Ø. Dahl, har i størst mulig utstrekning forsøkt å imøtekomme deres ønsker mht. valg av rom. I noen tilfeller har det vært rift om samme rom, noen prosjektbeskrivelser vært noe mangelfulle og i atter andre tilfeller har størrelser på verk og hensynet til de omliggende verk vært utslagsgivende for plassering og romfordeling. Her finner du en fil med oversikt over verk du er antatt med eller rom/plassering. Plantegninger over Lien

Det gis anledning til ny befaring i perioden 12.–18. juni i forbindelse med rydding/tømming/bruktsalg. Datoer og tider kommer vi tilbake til.

Ultimo mai vil dere få enda et nyhetsbrev. Dere blir da bedt om:
1. Å lese korrektur på egne innmeldte data og tilføre evt. endringer.
2. Oppgi manglende data, forsikringssum for installasjoner mv.
3. Foto av verk til nettsiden, der det mangler. Det gjelder særlig for dere som er antatt med prosjektrom/installasjoner. Her kan dere finne frem til foto av verk som er representativt for det dere viser i atelieret (hva dere vanligvis jobber med). Alternativt om dere har egnet foto av installasjon/prosjekt.

Minner om:
29. august er dato for innlevering av verk til fellesutstillingen og oppstart av montering i prosjektrom. 

Vennlig hilsen Lena Hansson

Jubileumsutstillingen vises på Dikemark 10. – 25. september.
Du holder ditt atelier/visningssted åpent lørdag/søndag 17. – 18. og 24. – 25. september kl 12–17

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no