Vi tømmer Lien

Kjære Kunst rett vest-deltager: Som tidligere varslet rydder vi Lien i uke 24.

Vi dropper loppemarked for allmenheten og lager heller et «gratis kom og hent»-arrangement for deltagende kunstnere med venner.

I den forbindelse inviteres du til å:
• Reservere møbler og andre gjenstander du vil bruke i din installasjon på Lien
• Hente møbler o.a. Mange rare godbiter – alt er gratis! Først til mølla!

For dere som vil bruke gjenstander og møbler som rekvisitter o.a. på prosjektrommene: 

Dere vil få utdelt Krv-reservasjons-lapper, som dere klistrer på gjenstandene som dere flytter inn på prosjektrommene deres.

Vi er glade for om dere i tillegg er behjelpelige med å flytte gjenstander dere ikke ønsker å bruke ut i korridoren.

Husk at det kan være godt å ha en stol eller to for dere som selv skal være tilstede på Lien.

Dette er også en fin anledning for deg til å få se rommet som du har fått tildelt. 

Mange har allerede meldt til prosjektleder at de ønsker å benyttet bestemte gjenstander. Vi må likevel be om at dere selv tar ansvar for merking av disse. Har du ikke anledning til selv å komme kan du la en kollega reservere for deg. Alle gardiner vil bli fjernet, med mindre dere merker disse. Veggfaste elementer blir ikke fjernet om dere ikke ber om det. 

Alt som ikke blir merket for bruk under Krv vil dere kunne få gratis. 

Merk: Alt som ikke skal brukes under Kunst rett vest må hentes INNEN onsdag 15.6. kl 16.
Da kommer frivillige som kaster resten i søppelcontainer.

Lien er åpen:
Mandag 13. juni kl 13–16
Tirsdag 14. juni kl 16-19
Onsdag 15. juni kl 13–16

Her er link til verk du er antatt med eller prosjektrom du har fått tildelt.

Korrektur på dine opplysninger til informasjonsavis og web vil du få på e-post innen 13. juni.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no