Vel overstått sommer!

Da er under 1 måned til åpningen av Kunst rett vest og drøyt to uker til innlevering/oppstart montering!

Forsikring og korrektur prisliste

Kunsten på Lien skal forsikres i tidsrommet 29.8. til 26.9.
I år lager vi en kombinasjon av prisliste av verkene i fellesutstillingen og en oversikt over hvilke kunstnere som er på de ulike prosjektrommene.

Her er link til en PDF eller webvisning med informasjonen dere fylte ut ved påmelding. Dette blir  prislisten/romoversikten publikum får på Lien.
• Meld fra på e-post til Lena dersom det er feil/endringer.

Som vi skrev under kriterier vil vi ikke ta provisjon i år. Vi er behjelpelige med å notere navn og kontaktinformasjon på kjøper, samt å sette rød lapp på solgte verk. Deretter sørger dere selv for overlevering og oppgjør, samt innbetaling til Billedkunstnernes hjelpefond.

Verk til fellesutstilling

Vi forsikrer utsalgssum minus 30%. Dere som har fylt ut P.E. (privat eie) og P.E.A. (pris etter avtale) må oppgi en forsikringssum.
• Gjør det på e-post til Lena innen 23.8.

Prosjektrom

Her trenger vi også en forsikringssum. Ved installasjoner vil forsikringssummen fortrinnsvis være materialkostnader. Dette kan variere, da noen stiller ut foto, malerier o. a. Vi minner om at forsikringssum over 50.000 må kunne dokumenteres.
Deler du rom med en kollega, fører du opp din andel (ikke samlet beløp).
• Jeg ber at dere sender forsikringssummen på e-post til meg innen 23.8.

I prosjektrommene er dere selv ansvarlig for tekst om verk og evt. priser. 

Innlevering/oppstart montering

Innlevering av verk og utlevering av materiell (skilt, flagg, informasjonsaviser mv.) er

29. august kl 14–18

(står også på nettsiden under Kriterier).
Som tidligere år kan dere samkjøre innlevering, men den som leverer for deg må også hente materiell for deg, og jeg ber om at du er tilgjengelig på telefon/e-post for en siste kontroll av prislisten i tidsrommet 14–18.

---

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Hansson
Prosjektleder Kunst rett vest
lena.hansson@vestregionen.no · 41 04 04 16
Følg oss også på Facebook og kunstrettvest.no