Seminar 2012

Galleri Trafo –> Kunsthall Trafo?

Tid: 24. september 2012 kl 12.00–19.00
Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker, askerkulturhus.no
Arrangør: Asker kommune, Stiftelsen Galleri Trafo og Kunst rett vest/Vestregionen

Invitasjon med program (pdf)

Trafos fremtid

Kunstnere melder om et stort udekket behov for gode visningssteder for visuell samtidskunst.

Trafo i Asker er et fantastisk bygg, tilrettelagt for å drive kunstnerisk virksomhet. Trafo ligger sentralt, rett ved jernbanestasjonen i Asker, midt i Vestregionen.

Stiftelsen Galleri Trafo driver i dag, 1 etasje av bygget, som et profesjonelt visningssted for samtidskunst. De har mange årlige utstillinger med regionalt og nasjonalt anerkjente kunstnere. Mye arbeid er basert på dugnad.

Hva skal til for å løfte Trafo til å bli en regional kunsthall? Hvordan etablere et grunnlag for finansiering fra stat, fylkeskommune, næringsliv og organisasjoner? Hvem skal bli med på løftet? Vi tar diskusjonene i Asker kulturhus den 24.september.

Kunsthall Oslo

Per Gunnar Eeg-Tverbakk, daglig leder av Kunsthall Oslo tar utgangspunkt i programmet og driften til Kunsthall Oslo og presenterer ulike utstillingsmodeller og samarbeidsformer.

Kjernevirksomheten er visning, produksjon og formidling av samtidskunst, både norsk og internasjonal. Nye produksjoner står sentralt. Vi ønsker å inngå samarbeid med kunstnere som avføder nye ambisiøse verk. Produksjonsmidler er derfor viktige. De gir mulighet for kunstnerne til å teste ut ideene sine, sier Eeg-Tverbakk.

Stortingsmelding nr. 23

Våren 2012 la regjeringen fram Stortingsmelding nr 23. Visuell kunst

Meldingen legger opp til en ambisiøs satsing på billedkunst og kunsthåndverk bl.a. gjennom å utvikle visningsarenaene. Målet er bl.a. å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet og økt publikumsoppslutning. Et godt kunst- og kulturtilbud oppnås ikke gjennom markedet alene. Det er nødvendig med et offensivt økonomisk engasjement for å sikre bredde og mangfold. Representant fra departementet presenterer regjeringens brede spekter av tiltak som vil øke kvaliteten på hele det visuelle kunstfeltet over hele landet og gi publikum et bedre tilbud.

Kunst rett vest

Prosjektleder for Kunst rett vest, Lena Hansson, informerer om årets arrangement og gir råd i forbindelse med «åpne atelierer».

Gratis!

Linker:

http://no.wikipedia.org/wiki/Kunsthall
http://www.kunstkritikk.no/kommentar/hvem-vil-hva-med-kunsthallen/
http://www.cecilienissen.no/weblog/hva-er-en-kunsthall
http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=1744
http://www.kunstkritikk.no/nyheter/hoye-forventninger-til-nytt-kunstsenter/
Akershus Kunstsenter
Grenland Kunsthall