Informasjon til søkere om Kunst rett vest 2018

Fellesutstillingen vil vises på Drammens museum 10.–21. oktober.
Det er også i år valgfritt om du vil holde åpent atelier første, siste eller begge helgene.

Hva søknaden må inneholde
Søknadskriterier for Kunst rett vest 2018
Søknadskjema 2018
Tips for hva CVen bør inneholde

Lychepaviljongen

Fordi vi i år har begrensete lokaler – Lychepaviljongen utgjør ca. 200 kvm – vil vi benytte museets uteområde. Her vil uteverk og verk i innleide skipcontainere kompensere for mindre lokaler, og samtidig gi en ny dimensjon til årets Kunst rett vest.
Museet erfarer at lokalene kan ta ca. 50 verk. Fremfor å sette et maksimumsmål på innendørsverk, vil vi oppfordre dere til å søke med varierte størrelser på verkene. Dere søker som tidligere med minimum 2 verk og inntil 4 verk.

Containerne

Drammen kommune planlegger å leie ca. 15 containere, primært 3 og 6 meter lange.
Trolig vil et par av containerne benyttes som en forlengelse av fellesutstilling. Da vil Kunst rett vest sørge for montering, slik vi gjør i Lychepaviljongen.
Resten av containerne vil vise prosjekter/installasjoner, der kunstnerne selv monterer. Det er mulig å søke som gruppe eller man kan søke om en container alene. I flere tilfeller vil nok kunstnere dele en container. Juryen vil fordele plassen.

Husk også at plasseringen av containere kan danne spennende rom mellom containerne. Og det vil være mulig å bruke utvendige vegger. For noen gamle og slitte 3-meter containere har vi fått klarsignal om at de kan males/sprayes.

Containere har standard mål, men det kan forekomme avvik.
Innvendig ca. mål er:
3-meter: lengde 2,83, bredde 2,34 og høyde 2,40
6-meter: lengde 5,88, bredde 2,34 og høyde 2,40 eller high cube 2,66

De korrugerte platene/rillene i veggene kan være horisontale eller vertikale. Det er ulike løsninger mht. oppheng/kroker. Dører er oftest hele, ikke doble. Containerne vil ha noe tilsyn/vakthold under Kunst rett vest og de vil låses etter stengetid. (Smykker og kostbare, skjøre gjenstander egner seg best i Lychepaviljongen.)

Utendørsverk

I hele museets uteområde kan verk vises. Dere kan spille på de ulike karakterer; fra den stramme parken, til tunet/atriet inne i Marienlystgården og Hallingtunet med tømmerbygninger. Her finnes vannspeil, grus-ganger, gress, fasader, gjerder, trapper og store fyldige trær. Plassering av uteverkene vil bli gjort i samråd med museet. Det er kun «den japanske hagen» vi ikke benytter.

Frivillig tema «internasjonal»

Drammen har opp igjennom historien har vært preget av internasjonale strømninger gjennom handel og skipsfrakt. Containere er i høyeste grad internasjonale.
Vertskommunen Drammen viser også til sin flerkulturelle befolkning og involverer sitt kompetansesenter «Interkultur» som bl.a. er opptatt av integrering og publikumsutvikling.
Vi vet at mange av dere kunstnere er opptatt av globale problemstillinger, er inspirert av internasjonale kolleger, mange jobber internasjonalt, flere har utdannet seg i utlandet og atter andre har en utenlandsk bakgrunn.
Om dere ønsker å benytte tema «internasjonal» som en inspirasjon for verk til årets fellesutstilling, står dere fritt til det.

Atelierløs?

Det hviler på dere å finne egnete visningssteder, men vi vil gjerne forsøke å hjelpe til om vi kan. I hver kommune er det en Kunst rett vest-representant. Kanskje kjenner de til mulige lokaler. Kanskje du kan alliere deg med en kollega? Du kan også høre med leder for Kunst rett vest. Men, – ikke vent. Avklaring om visningssted ønskes før du søker, fordi også visningssted er en del av juryens vurdering.

Drammens ambisjoner for årets Kunst rett vest

Ved å være vertskommune for Kunst rett vest 2018 ønsker Drammen å bidra til større aktivitet innen feltet visuell kunst, samt å øke interessen for dette feltet. Det visuelle kunstfeltet er i stor grad «all white», samtidig som Drammen er en by med mange innbyggere med annen etnisk opprinnelse enn norsk. Også historisk har Drammen vært influert av internasjonale trender via handel og sjøfart. Ved å antyde tematikken Internasjonal for årets utstilling ønsker vi å anspore kunstnere til å belyse dette. Også kommunens eget nasjonale kompetansesenter for flerkulturell formidling, Interkultur, vil med sitt store nettverk bli involvert.

Drammens politikere ønsker et generelt større fokus på visuell kunst høsten 2018. I tillegg til å være vertskommune for Kunst rett vest og å samarbeide med Drammens Museum, vil flere aktiviteter og utstillingsprosjekter igangsettes i ukene før og under Kunst rett vest. Både profesjonelle, amatører og barn og unge vil bli involvert i visuell kunst-aktiviteter som skal nå et bredere publikum enn dem som vanligvis oppsøker utstillinger.

Last ned presentasjon fra Drammen kommune (PDF 9,6 MB)