Informasjon

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk
– en kunstrunde i 15 kommuner vest for Oslo


Kunst rett vest 2020

Asker kommune er vertskommune for Kunst rett vest i 2020.
Fellesutstillingen vil bli vist på den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte på Hurumlandet, i tiden 10.–25. oktober 2020.


Kunst rett vest 2007–2019

  • 196.600 registrerte besøk
  • 422 kunstnere har deltatt

Nøkkeltall fra 2019


Mål

  • Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet

Med Kunst rett vest ønsker Vestregionen å skape en tradisjon for kunstnere og publikum i regionen.


Støttespillere 2019


Kontaktinformasjon Kunst rett vest

Prosjektleder Lena Hansson
Tlf. 67 50 45 19/41 04 04 16
post@kunstrettvest.no
Kunst rett Vest
Bærum kommune · Kultur og samarbeid
Postboks 700 · 1304 SANDVIKA


Vestregionen

Kunst rett vest er initiert av Vestregionen og er dets/deres største satsning innen kultur. Med kunst rett vest ønsker Vestregionen å styrke og synliggjøre det profesjonelle kunstliv i regionen og å formidle visuell kunst for et bredt publikum. Les mer »