Informasjon

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk
– en kunstrunde i 15 kommuner vest for Oslo


Kunst rett vest 2018

Drammen kommune er vertskommune for Kunst rett vest i 2018.
Fellesutstillingen vil bli vist på Drammens museum i tiden 10.- 21. oktober 2018.


Kunst rett vest 2007–2017

  • 166.000 registrerte besøk
  • 347 kunstnere har deltatt

Nøkkeltall fra 2017


Mål

  • Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
  • Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet

Med Kunst rett vest ønsker Vestregionen å skape en tradisjon for kunstnere og publikum i regionen.


Økonomi

Vestregionen – som initiativtager – er største bidragsyter. Arrangementet støttes av Kulturrådet, Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune samt Drammen kommune.


Støttespillere 2018


Kontaktinformasjon Kunst rett vest

Prosjektleder Lena Hansson
Tlf. 67 50 45 19/41 04 04 16
lena.hansson@vestregionen.no
Kunst rett Vest
Vestregionen, Arnold Haukelands plass 10, Kommunegården, 1338 Sandvika


Vestregionen

Kunst rett vest er initiert av Vestregionen og er dets/deres største satsning innen kultur. Med kunst rett vest ønsker Vestregionen å styrke og synliggjøre det profesjonelle kunstliv i regionen og å formidle visuell kunst for et bredt publikum. Les mer »