Kunst rett vest-nettverket

I hver av Vestregionens 15 kommuner har vi opprettet en kulturkontakt med ansvar for lokal oppfølging av Kunst rett vest:

Kommune Navn e-post telefon

ASKER Rigmor Stenvik Rigmor.Stenvik@asker.kommune.no 410 20 888

BÆRUM Ina Skarpodde ina.skarpodde@baerum.kommune.no 922 63 739

DRAMMEN Ingunn Liabø Fauske Ingunn.Liabo.Fauske@drmk.no 996 24 115

HOLE Håvar Austgard Havar.Austgard@hole.kommune.no 450 39 062

HURUM Bente Aasgaard Bente.Aasgaard@hurum.kommune.no 907 85 544

KRØDSHERAD Børre Jensen Borre.Jensen@krodsherad.kommune.no 416 34 823

LIER Nina Guzman Toft nina.guzman.toft@lier.kommune.no 32 22 02 52

MODUM Lajla Storli ls@lajlastorli.no

NEDRE EIKER  Gunnlaug Moen Hembery gunnlaug.moen.hembery@neiker.no

RINGERIKE Victoria Irene Koch Victoria.Irene.Koch@ringerike.kommune.no 32 11 74 00
32 17 14 20
472 53 215

RØYKEN Grethe Utvei grethe.utvei@royken.kommune.no 31 29 61 42
411 00 016

SANDE Gertruud Kunst gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no 33 05 95 90
906 52 910

SIGDAL Hilde Teksle Gundersen Hilde.teksle.gundersen@sigdal.kommune.no 975 33 064

SVELVIK Franzisca Aarflot Franzisca.aarflot@svelvik.kommune.no 409 17 860

ØVRE EIKER Ane Frederikke Bye ane.bye@oeiker.no 32 25 10 48
911 55 111