Nøkkeltall fra 2011

  • 15 000 besøk totalt, 10 700 i atelierer og 4 300 på fellesutstillingen.
  • Omsatt kunst for over 1.1 mill., drøyt 906.000 fra atelierer (alle har ikke svart) og 205.000 fra fellesutstillingen (doblet siden 2010).
  • 56 presseoppslag (hvorav 11 i Budstikka, 10 i Drammens Tidende og 8 i Ringeriks Blad), samt artikler i Billedkunst, Kunsthåndverk og Aftenposten K. 10 betalte annonser. To TV- og ett radio-innslag.