Nøkkeltall fra 2012

  • 12 000 besøk totalt, 9 000 i atelierer og 3 000 på fellesutstillingen på Trafo.
  • Snitt 103 besøk pr. atelier, varierte fra 11 til 280.
  • Omsatt kunst for over 960 000 kr, hvorav 136 000 var fra fellesutstillingen.
  • De 10 med størst salg hadde et snitt på 47 000, 40 % har ikke salg
  • 42 presseoppslag  og hele 80 notiser(hvorav 11 i Budstikka, 7 i Drammens Tidende og 6 i Ringeriks Blad), av dette var 32 helsider, 14 kjøpte annonser
  • 84 kunstnere deltok, 185 kunstnere søkte deltagelse
  • 238 kunstnere deltatt i de 6 år arrangementet har vært gjennomført