Nøkkeltall fra 2013

  • 12 700 besøk totalt, 11 000 i atelierer og 1 700 på fellesutstillingen på Arena Vestfossen.
  • Snitt 110 besøk pr. atelier, varierte fra 16 til 390.
  • Omsatt kunst for over kr 960 000, hvorav kr 30 000 var fra fellesutstillingen.
  • 15 kunstnere har salg på over kr 20 000, 40 % har ikke salg
  • 105 kunstnere deltok, 197 kunstnere søkte deltagelse
  • 29 nye deltagere