Nøkkeltall for 2014

  • 21 400 besøk totalt, 17 400 i atelierer og 3 700 på fellesutstillingen på Fossekleiva kultursenter.
  • Snitt 168 besøk pr. atelier, varierte fra 7 til 834.
  • Omsatt kunst for over kr 1 024 000, hvorav kr 73 400 var fra fellesutstillingen.
  • 24 kunstnere har salg på over kr 10 000, 32 % har ikke salg
  • 105 kunstnere deltok, 193 kunstnere søkte deltagelse
  • 22 nye deltagere