Nøkkeltall for 2015

  • 17 750 besøk totalt, 13 000 i atelierer og 4 750 på fellesutstillingen på Henie Onstad Kunstsenter
  • Snitt 106 besøk pr. atelier, varierte fra 10 til 458
  • Omsatt kunst for over kr 750 000, hvorav kr 70 000 var fra fellesutstillingen
  • 20 kunstnere har salg på over kr 10 000 hver, 46 % har ikke salg
  • 122 kunstnere deltok, 230 kunstnere søkte deltagelse
  • 23 nye deltagere