Nøkkeltall Kunst rett vest 2016

Kunst rett vests jubileumsutstillingen ble vist på Lien, ett av de mange byggene på det fredete og delvis nedlagte psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker i perioden 10.–25. september 2016. Helgene 17.–18. og 24.–25. september holdt kunstnerne sine atelierer og verksteder åpne for publikum.

I anledning jubileet ble alle tidligere deltagende kunstnere, drøyt 300, invitert til å delta. Jubileumsutstillingen rommet verk av 140 kunstnere, fordelt på ca. 2000 kvm, inklusiv 50 prosjektrom.

Prosjektrommene tematiserte psykisk helse og historien til Dikemark.

Trafo Kunsthall, Asker kulturskole og #Nye Dikemark/Asker kommune hadde egne rom.

Kafeen, hvor asylsøkere fra Dikemark asylmottak laget retter fra sine hjemland var et populært innslag.

Besøkstall

4.250 besøk ble registrert på jubileumsutstillingen, av disse var 750 elver fra 10 ende klassetrinn i Asker 14.300 besøk er registrert i de 109 åpne atelierene (da er ikke møtene mellom publikum og de 31 kunstnerne med visningssted på Lien medregnet).

Salg

Det ble solgt kunst for kr 970.000.

50% har salg. Flere temporære verk i år.

Sideprosjekter/aktiviteter

I 2016, som i de to foregående år, ble det gjennomført sideprosjekter. Disse hadde fokus på henholdsvis stedsutvikling og psykisk helse med mål om å skape oppmerksomhet rundt Kunst rett vest arrangementet, fremtidig utvikling av Dikemark, Dikemarks historie og psykisk helse. Prosjektene var som følger:

 • “In translation between then and when”, tegneworkshop med Dikemark asylmottak, Sophie Rodin
 • ”Hjem er et fremmed sted”, relasjonsprosjekt med asylsøkere, Lise Wulff og Vigdis Storsveen i samarbeid med Asker og Bærum kommuner
 • ”Kontinental Drift Camp”, lydperformance av Sissel Berntsen
 • Pasientkunst kuratert av Anne Siv Falkenberg Pedersen, Trafo Kunsthall, verk utlånt fra Dikemark museum
 • ”Lunsj under åpen himmel”/#NyeDikemark, stedsutvikling og samskaping, Kaleidoscope arkitektkontor/Asker kommune
 • 3-delt opplevelse for Askers 10. klasser:
  – Tegneworkshop ved Pippip Ferner, omvisning i utstillingen ved Tine Blix,
  – Historien om Dikemark sykehus ved Wenche Iversen,
  – Asker kulturskole, kontaktperson var Gro Lysstad
 • Samarbeid med Dikemark museum, kontaktperson var Wenche Iversen
 • Jubileumsfest på åpningskvelden for alle kunstnere, nettverk og samarbeidspartnere med følge
 • Kafe i samarbeid med Dikemark asylmottak, ansvarlig, Kari Sørensen, folkehelse, Vestregionen

Lokale fellesutstillinger

Det ble lagt til rette for 3 lokale fellesutstillinger under Kunst rett vest. Disse var på Fengslet i Hønefoss (samarbeid mellom Ringerike og Hole kommune), på Støa i Hurum og ved Bærum kulturhus/kommunegården i Sandvika.