Nøkkeltall for 2017

  • 13 000 besøk totalt, 11 000 i atelierer og 2 000 på fellesutstillingen på Fossekleiva kultursenter
  • Snitt 97 besøk pr. atelier, varierte fra 0 til 600
  • Omsatt kunst for drøyt 1. million, hvorav kr 270 000 var fra fellesutstillingen
  • 27 kunstnere har salg på over kr 10 000 hver, 47 % har ikke salg
  • 113 kunstnere deltok, 168 kunstnere søkte deltagelse
  • 27 nye deltagere