Nøkkeltall for 2019

  • 10 000 besøk totalt, 2 500 besøk på fellesutstillingen og 7 500 besøk i atelierer og verksteder
  • Fellesutstillingen ble holdt på Henie Onstad Kunstsenter 12.-22. september 2019
  • 121 kunstnere deltok, 260 kunstnere søkte deltagelse, 13 nye deltagere
  • Omsatt kunst for kr 630 000, hvorav 117 000.- var fra fellesutstillingen
  • 12 filmer ble produsert
  • 8 gratis omvisninger i helgene
Lokale tiltak:

  • Omvisninger for Den kulturelle Spaserstokken i Bærum kommune
  • 4 Bærumskunstnere mottok 480 elever fra 10. klasse i samarbeidet Den kulturelle skolesekken og Bærum kommune
  • Lokal fellesutstilling på Galleri Dikemark i Asker
  • Lier kommune videreførte sitt konteinerprosjekt på Lierstranden