Vestregionen – et frivillig, strategisk samarbeid

Vestregionen omfatter de 15 kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

Vestregionen samarbeidet skiller seg fra andre regioner og er unik i norsk sammenheng:

  • medlemskommunene ligger i tre ulike fylker; Akershus, Buskerud og Vestfold
  • er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med i overkant av 400 000 innbyggere
  • er skapt av kommunene selv som et frivillig, politisk og strategisk samarbeidsallianse. Samarbeidet baseres på en felles forståelse av sentrale utfordringer og muligheter

Lederskapet går på omgang, og for tiden er det Bærum kommunes ordfører som leder samarbeidsalliansen.

www.vestregionen.no