In transition between then and when

In transitionI løpet av sommeren møtes billed­kunstner Sophie Rodin og en gruppe beboere på asylmottaket på Dikemark til ukentlige tegneworkshops. Deltakerne lærer å tegne og utforske visuelle muligheter i felleskap. De får også følge utviklingen av Rodins eget kunstneriske arbeid frem mot Kunst rett vest.